2024.05.15-2024.05.21.

Kommentelj, és nyerj!

Ha most vásárolsz, Értékes nyeremény ütheti a markod!

EGY újabb nyereményjátékot hoztam most neked!

Tippeld meg, hogy mennyibe került ezt a jó állapotú konyhabútort átalakítani! A bútor felső részére, a csempére és pultra, valamint az alsó szekrényre is fólia került. Mindenki, aki veszi a fáradtságot és tippel kommentben Facebookon, Instán vagy TikTokon, az részt vesz a sorsoláson!

A nyeremény nem más, mint a Teszek egy Próbát csomagunk, amiben minden termékünkből van egy kicsi. A csomaghoz jár még oktatás is, hogy ne csak porosodjon a sarokban, hanem valóban ki tudd maxolni és minden tesztnek alá tudd vetni odahaza. A nyereményben van még egy kis doTERRA illóolaj készlet is, amiben egy üveg nagy tisztaságú levendula, borsmenta, és citrom illóolaj van. Továbbá a nyeremény tartalmaz még egy Fekete Fóliás Juci memóriakártyát is, vásárlói előtte-utána alkotásokkal.

Sorsolás május 21.-én,  jövő héten kedden a 18:00 órás Facebook élőben. Kíváncsi vagyok, szerinted mennyibe került ez az átalakítás?

Mit nyerhetsz?

1 db Teszek egy Próbát! csomag, 1 szett (3db-os) doTERRA illóolaj készlet, 1 készlet Fóliás Juci Memóriakártya

Mit kell tenned?

Eddig van lehetőséged részt venni:

nap
óra
perc
mp

Hogyan tudSZ RÉSZT VENNI?

Ha kommentelsz, majd regisztrálsz a poszt alá a fent említett promóciós időszakban, akkor lehetőséged nyílik részt venni a nyereményjátékunkban. 

A játék és a szervező
Jelen szabályzat a Fóliás Juci Kft.  (továbbiakban: Szervező) által kezelt „Fóliás Juci nyereményjátékra”– ra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban a Szervező és a dolgozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2024. 05. 15. – 2024. 05. 21. 15:00

Sorsolás és eredményhirdetés: .2024. 05. 21.

Nyertesek száma: 3

Nyeremény: 1 db sorsolás – 3 db nyeremény: 1 db Teszek egy Próbát! csomag, 1 szett (3db-os) doTERRA illóolaj készlet, 1 készlet Fóliás Juci Memóriakártya. A Sorsolás 1 db nyertes kerül kiválasztásra.

A játék feltétele:

Kommentelj a TikTokon, Instán vagy a Facebookon a videó alá, és tippeld meg, hogy mennyibe került a felújítás!
Regisztrálj az oldal alján az űrlapon, hogy fel tudjuk venni veled a kapcsolatot!

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező ezen  játékfelhívása szerint kell eljárnia. Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális játékának mechanizmusát, a nyertesek számát.

A nyertest véletlenszerűen választjuk ki.

Nyeremények, nyertesek
 A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket kézi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük. Telefonon hívjuk a nyertest, amennyiben nem elérhető (10 csengetés után), úgy új nyertest húzunk.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán, valamint ezen oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 12 órán belül.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
  • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

Nyertesek értesítése
A sorsolás során a nyerteseket telefonon felhívjuk (a telefonszám nem kerül nyilvánosságra!), értesítjük őket és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

Nyeremények kézbesítése
A nyereményt a nyertes futárszolgálattal kaphatja kézhez.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

Vegyes rendelkezések
A Játékos a jelentkezéssel vállalja, hogy ha Ő nyeri meg a nyereményt, akkor kezében a nyereménnyel készít egy fotót, és hozzájárul hogy ezt kiposztolhassuk a Social media platformokon.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

ENNYi IDŐ VAn MÉG A SORSOLÁSIG:

nap
óra
perc
mp

A sorsolásba csak az kerül be, aki 2024. május 15. és május 21. között kommentel valamelyik platformon!

Ez a nyereményjáték véget ért, nem tudsz már regisztrálni rá!

itt tudsz regisztrálni:

A Játékos a jelentkezéssel vállalja, hogy ha Ő nyeri meg a nyereményt, akkor fotókat és videókat készít a nyereménnyel.

A sorsolásba csak az kerül be, aki 2024. május 15. és május 21. között kommentel valamelyik platformon!

Korábbi nyerteseink

20.000 Ft értékű kávés ajándékcsomagot (1x500g és 4x 250g kávé, toll, jegyzet mappa és elemlámpa) nyertek a Coffee X-Presso kávémanufaktúra felajánlásából:

VIRÁG EDIT

Tóth-Horváth Kornélia

Gallyasné Tóth Zsófia

KÉRDÉSED VAN?

Hívj minket, vagy írj nekünk!